อบรม จป บริหาร ลด 50% หลักสูตร 2 วัน ตามกฎหมายใหม่ 2565

by admin

อบรม จป บริหาร เหมาะสำหรับใครเทคนิคการเป็น จป บริหาร มืออาชีพในยุค 2022

ยุค 2022 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรสาขาวิชาไหนย่อมต้องใช้เทคโนโยลีกันทั้งนั้นจะสังเกตุได้จากสมัยก่อนการขายออนไลน์คืออะไรไม่เป็นที่รู้จักแต่ในปัจจุบันการขายออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งหากใครไม่รู้จักโลกออนไลน์คงอยู่ในยุคปัจจุบันได้ยากและเทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการทำงานในสมัยนี้เพราะเทคโนโลยีทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย

อบรม จป บริหาร

การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหากเรายังเป็นจป.บริหารที่แก่แต่อายุไม่แก่ประสบการณ์ก็คงถูกจป.สมัยใหม่หัวเราะเอาได้ยิ่งเราตำแหน่งสูงเท่าไหร่เราต้องยิ่งพัฒนาตนเองให้ทันจป.สมัยใหม่ๆมากเท่านั้น

ข้อดีของการอบรม จป บริหารเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

เราในฐานะ จป.บริหาร ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารความปลอดภัยในหน่วยงานของเราเอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานได้อย่างปลอดภัย โดย จป.บริหาร สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านความปลอดภัยต่างๆ มากมาย เช่น

  • พิจารณาตัดสินใจวิธีการแก้ไขปัญหา จากการรายงานของ จป.ระดับต่างๆ ในบังคับบัญชา โดยผ่านทางไลน์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว 
  • ประชุมทีม จป.ระดับต่างๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาเจอหน้ากัน ยิ่งในยุคของโควิด-19 ด้วยแล้ว อาจมีความจำเป็นต้อง work from home ทำให้ไม่ได้เข้ามาที่ทำงาน แต่ก็สามารถติดตามความคืบหน้าต่างๆได้ ผ่านการ Video conference 
  • ได้เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งหาก จป.หัวหน้างาน พบปัญหาในหน้างานที่ไม่สามารถตัดสินใจ ก็สามารถโทรแบบ video เพื่อให้ จป.บริหาร เห็นสภาพหน้างานที่แท้จริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
  • ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ ให้นายจ้างพิจารณาอนุมัติ เช่น ถ่าย video ให้เห็นสถานการณ์จริง เห็นการเคลื่อนไหวจริง เพราะในบางครั้ง หากเป็นภาพนิ่ง อาจจะต้องใช้จินตนาการ และทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปได้
  • สามารถบริหารความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที โดยที่ไม่ต้องรอให้อยู่ในสถานที่จริง
  • สืบค้นข้อมูลด้านความปลอดภัย รวมถึงนำแหล่งข้อมูลจากภายนอก เช่น ขยายผลการเกิดอุบัติเหตุจากแหล่งอื่น มากระจายข้อมูลให้กับ จป.ระดับต่างๆ ในทีม เพื่อนำไปตรวจสอบพื้นที่การทำงานของตนเอง หากพบว่ามีลักษณะคล้ายกัน จะได้รีบแก้ไข ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ
  • อัพเดทกฎหมายด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ ในฐานะของ จป.บริหาร ต้องคอยติดตามการอัพเดทกฎหมายด้านความปลอดภัย หากมีกฎหมายที่ประกาศออกมา เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการของเรา จะได้นำเสนอนายจ้าง ให้ดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
  • สามารถพัฒนาความรู้ให้ จป.ทุกระดับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ โดยการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน

อบรม จป บริหาร เหมาะกับใคร

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เรายังสามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์และทันสมัยได้อีกมากมาย อยู่ที่ว่า ใครจะนำไปใช้ในลักษณะไหน ยิ่งเราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้มากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากเท่านั้น