เกี่ยวกับ (About)

จป.Com

บริการฝึกอบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองด้านวิศวกรรมความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำแนะนำทางด้านออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

ใบรับรอง

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมเลขที่ จป. 63 – 010

ทีมงานมืออาชีพ

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Play Video