บริการ (Service)

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2565 จัดโปรโมชั่นลด 40%

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร อบรม จป บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ตามกฎหมายใหม่ 2565 จัดโปรโมชั่นลด 40%

อบรม จป เทคนิค

หลักสูตร อบรม จป บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ตามกฎหมายใหม่ 2565 จัดโปรโมชั่นลด 40%

อบรม คปอ.

หลักสูตร อบรม คปอ. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎหมายใหม่ 2565 จัดโปรโมชั่นลด 40%

เลือกสถานที่อบรมที่ใกล้คุณ

สาขาที่เปิดบริการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และ คปอ. มากกว่า 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย

กรุงเทพ และ ปริมลฑล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร · นครปฐม · นนทบุรี · ปทุมธานี · สมุทรปราการ · สมุทรสาคร

ภาคอีสาน

นครราชสีมา · ขอนแก่น · ชัยภูมิ · จังหวัดนครพนม · บึงกาฬ · บุรีรัมย์ · มหาสารคาม ...

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี · จังหวัดฉะเชิงเทรา · จังหวัดชลบุรี · จังหวัดตราด · จังหวัดปราจีนบุรี · จังหวัดระยอง · จังหวัดสระแก้ว.

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ · นครสวรรค์ · ลำพูน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ประกาศกฎหมายกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

สอบถามเพิ่มเติม

จป.com