อบรม คปอ คณะกรรมการความปลอดภัย ลด 50% ตามกฎหมายใหม่ 2565

by admin
อบรม คปอ

อบรม คปอ มีความสำคัญอย่างไรเรียนเทคนิคการเป็น คปอ มืออาชีพ ในยุค 2022 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าคปอ.นั่นเองในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนมากเป็นยุคที่จะทำอะไรก็สะดวกสบายรวดเร็วนอกจากส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปการทำงานก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นกันเพื่อให้ทันยุคทันสมัยหากยังคงทำงานแบบเดิมๆก็จะไม่ทันคนรุ่นใหม่ๆอาจทำให้เรากลายเป็นคนโบราณไปเลยทีเดียว 

ยุค 2022 เป็นยุคของเทคโนโลยีทำให้เราไม่ว่าจะทำอะไรก็รวดเร็วอยากรู้อะไรก็สามารถสืบค้นได้ทันทีเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตก็สามารถสืบค้นได้ภายในไม่กี่นาทีและยังทันข่าวทันเหตุการณ์ถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุก็สามารถเห็นภาพเห็นสถานการณ์ได้เสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์เพราะเทคโนโลยีสมัยนี้มีความเจริญก้าวหน้าไปมากเพียงแต่เราต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปใช้ในทางที่ผิด 

อบรม คปอ ข้อดีในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

เราในฐานะ คปอ.ยุค 2022 ก็คงจะล้าหลังไม่ได้ ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการทุกคน หากเรายังคงทำงานแบบเดิมๆ รอแต่เอกสาร จะประชุมแต่ละทีต้องเจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆ ก็คงไม่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ยิ่งยุคของโควิด-19 ด้วยแล้ว หากมัวแต่รอ งานด้านความปลอดภัยก็คงมีแต่ล้าหลัง ไม่ไปไหนสักที อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีก หาก คปอ.อย่างพวกเรา ไม่ทันยุค ทันสมัยกับชาวบ้านเขาบ้าง

อบรม คปอ จป.com

หากเราคือคปอ. คนนึงของสถานประกอบกิจการมาดูกันว่าเราจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้างเพื่อให้สถานประกอบกิจการของเราปลอดภัยจากอุบัติเหตุและผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดีซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกับการทำงานด้านความปลอดภัยมีมากมายเช่น

  • การประชุม คปอ. แบบออนไลน์ ในสังคมยุคโควิด-19 ทำให้หลายสถานประกอบกิจการต้องกำหนดให้

พนักงานบางส่วนทำงานแบบ work from home ซึ่งหนึ่งในนั้น อาจจะมี คปอ.ด้วยก็ได้ ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า ต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้ามาที่ทำงาน เราก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้ โดยการประชุมแบบออนไลน์นั่นเอง เพราะการประชุม คปอ.ในแต่ละครั้ง ถือเป็นการติดตามและขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ให้เดินหน้าต่อไป อย่างต่อเนื่อง

  • การส่งขอมูลด้านความปลอดภัยแบบทันท่วงที ซึ่งในยุคปัจจุบัน คงไม่มีใครไม่มีไลน์ และอาจตั้งเป็นไลน์

กลุ่มขึ้นมา เช่น ชื่อกลุ่มว่า คปอ. ไว้สำหรับส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการ ให้ทุกคนได้รับรู้ หากพบเห็นการกระทำหรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ก็สามารถถ่ายภาพหรือ video ส่งเข้ามาได้อย่างทันที เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงวันประชุม 

  • การขยายผลการเกิดอุบัติเหตุ หากมีสมาชิก คปอ. ได้รับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากที่อื่นมา ที่เห็นว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับที่ทำงานของเรา ก็สามารถแชร์ข้อมูล เพื่อให้นำมาปรับใช้ภายในสถานประกอบกิจการของเราได้
  • ใช้ส่งรายงานการประชุม ให้สมาชิก คปอ. ทุกคนทราบ ซึ่งหากเลขาสรุปการประชุมเสร็จแล้ว ก็สามารถส่งเป็นไฟล์ให้ คปอ.ทุกท่านได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรออ่านจากกระดาษเหมือนสมัยก่อน
  • ประหยัดทรัพยากรกระดาษ เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดทำรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประหยัดกระดาษ เราจะเห็นว่าปัจจุบัน กฎหมายหลายๆ ฉบับ มักบอกว่า อาจเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ นอกจากประหยัดกระดาษแล้ว ยังช่วยลดเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
  • ทำให้ข้อมูลในการนำเสนอน่าสนใจ และเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการจัดทำข้อมูลในการนำเสนอ ซึ่งหากมีการใส่รูป ใส่ video เข้าไป ก็ช่วยให้ลดความผิดพลาดจากการนำเสนอ ทำให้เข้าใจข้อมูลที่ตรงกัน เพราะในบางครั้ง ผู้บริหารอาจไม่เข้าใจหน้างาน หากรูปแบบการนำเสนอชัดเจนก็ช่วยได้มาก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมายซึ่งบางคนอาจนำมาใช้ได้มากบางคนอาจนำมาใช้ได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนด้วย 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมายต่อทุกคนทุกเพศและทุกวัยซึ่งในการทำงานเองก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วและคล่องแคล่วมากขึ้นอยากรู้อะไรก็สามารถสืบค้นได้แต่การใช้เทคโนโลยีถ้าเราใช้ในทางบวกก็จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมากแต่หากเราใช้ในทางที่ผิดก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกัน

อบรม คปอ เรียนอะไรบ้าง

หมวด 1 หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ 2 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาดังต่อไปนี้

(1) หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ค ) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(2) หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(3) หมวดวิชาที่ 3 การบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา การฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย จากการทำงานของลูกจ้าง
(ค) การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สภาพการทำงานของลูกจ้าง
(ง) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(จ) การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ฉ) การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ช) การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
(ซ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฌ) การประชุมและการติดตามงาน

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

มิถุนายน – สิงหาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน รุ่น2
13-14 ก.ค.
จป หัวหน้างาน รุ่น3
17-18 ส.ค.
จป บริหาร รุ่น1
22-23 มิ.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน รุ่น2
19-20 มิ.ย.
จป หัวหน้างาน รุ่น4
29-30 มิ.ย.
จป บริหาร รุ่น2
20-21 ก.ค.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน รุ่น3
20-21 ก.ค.
จป หัวหน้างาน รุ่น4
14-15 ส.ค.
จป บริหาร รุ่น1
21-22 มิ.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน รุ่น1
27-28 มิ.ย.
จป บริหาร รุ่น1
29-30 มิ.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน รุ่น2
18-19 ก.ค.
จป บริหาร รุ่น1
22-23 มิ.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – สิงหาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน รุ่น1
13-14 มิ.ย.
จป บริหาร รุ่น1
15-16 มิ.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

กรกฎาคม – สิงหาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน รุ่น1
4-5 ก.ค.
จป บริหาร รุ่น1
6-7 ก.ค.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

กรกฎาคม – สิงหาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน รุ่น1
11-12 ก.ค.
จป บริหาร รุ่น1
13-14 ส.ค.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตารางแต่งตั้ง จป.com ตามกระทรวง 2565

ติดต่อ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

T. (064) 958 7451

M. Sale@safetymember.net

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by จป.com