คปอ อบรมอินเฮ้าส์ 2567

อบรม คปอ
อินเฮ้าส์ และบุคคลทั่วไป รับส่วนลด 50%

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามกฎหมายใหม่ 2565 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

ดาวน์โหลดหลักสูตร Course Outline

25,000 บาท : รุ่น

พร้อมจัดอบรมแบบอินเฮ้าส์ จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

มอบวุฒิบัตร

อบรมเสร็จแล้วจะได้รับวุฒิบัติอย่างเป็นทางการสามารถนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการตามกฎหมาย

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

สิงหาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
15-16 ส.ค
จป หัวหน้างาน
11-12 ก.ย
จป บริหาร
6-7 ส.ค
จป บริหาร
5-6 ก.ย
คปอ
8-9 ส.ค

กรกฎาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ก.ย
จป หัวหน้างาน
9-10 ต.ค
จป บริหาร
25-26 ก.ค
จป เทคนิค
19-23 ส.ค
คปอ
6-7 ส.ค

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 ก.ค
จป หัวหน้างาน
22-23 ส.ค
จป บริหาร
29-30 ส.ค
จป บริหาร
27-28 ก.ย
คปอ
9-10 ส.ค
จป ปราจีน

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
21-22 ส.ค
จป หัวหน้างาน
16-17 ต.ค
จป บริหาร
18-19 ต.ค
คปอ
23-24 ส.ค
คปอ
25-26 ต.ค
จป ชลบุรี

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
7-8 ส.ค
จป บริหาร
30-31 ก.ค
จป เทคนิค
23-27 ก.ค
คปอ
21-22 ส.ค
อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

สิงหาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
14-15 ส.ค
จป บริหาร
14-15 ส.ค
จป บริหาร
16-17 ก.ย
คปอ
16-17 ส.ค

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ก.ย
จป บริหาร
10-11 ก.ย
คปอ
12-13 ก.ย
คปอ

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
28-29 ส.ค
จป บริหาร
26-27 ส.ค
จป บริหาร
30-31 ต.ค
คปอ
30-31 ส.ค

ราคา : จป หัวหน้างาน, จป บริหาร, คปอ : 2,300 บาท/ท่าน 

ราคา จป เทคนิค  : 7,300 บาท/ท่าน (ห้าง ทียู โดม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต)

พิเศษ ชลบุรี !! ลด 30%

ราคา จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ : 2,000 บาท/ท่าน

ราคา จป เทคนิค : 5,900 บาท/ท่าน

* เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

** อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

เนื้อหาอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

สำหรับเนื้อหาคอร์สเรียน คปอ จะดำเนินการตาม กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565  ที่กำหนดไว้โดยมี 3 หมวดวิชาใหญ่ที่ผู้เข้าอบรมต้องเรียนรู้ ใช้ระยะเวลารวมั้งหมด 2 วัน (12 ชั่วโมง) เนื่องจากเป็นทักษะความรู้ที่ต้องนำไปใช้เมื่อปฏิบัติงานจริง 

เกี่ยวกับ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยจะใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยเนื้อหา

 • – (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
 • – (ข) แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • – (ค ) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

เกี่ยวกับ กฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงาน โดยจะใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยเนื้อหา

 • – (ก) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
 • – (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

เกี่ยวกับ การบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยจะใช้เวลาอบรม 6 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยเนื้อหา

 • – (ก) การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • – (ข) การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย จากการทำงานของลูกจ้าง
 • – (ค) การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สภาพการทำงานของลูกจ้าง
 • – (ง) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • – (จ) การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • – (ฉ) การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • – (ช) การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • – (ซ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • – (ฌ) การประชุมและการติดตามงาน

*** พร้อมแจกคู่มือเรียนให้ผู้เข้าอบรม ครบทุกเนื้อหาในหลักสูตร ให้คุณสามารถทบทวนได้อยู่เสมอ

เนื้อหาเรียน คปอ ภาคบรรยาย

*** พร้อมแจกคู่มือเรียนให้ผู้เข้าอบรม ครบทุกเนื้อหาในหลักสูตร ให้คุณสามารถทบทวนได้อยู่เสมอ

หลักสูตร

อบรม คปอ 2567

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 

5/5

เทคนิคการทำงาน

คปอ อย่างมืออาชีพ

ทุกเรื่องเกี่ยวกับ คปอ

หลักสูตรอินเฮ้าส์แนะนำ

เลือกอบรมจป คปอ ที่คุณสนใจเราพร้อมเดินทางจัดอบรมให้คุณถึงที่

หลักสูตรอินเฮ้าส์ จป หัวหน้างาน

จป.หัวหน้างาน

คอร์สอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

อบรมจป บริหารแบบอินเฮ้าส์

จป.บริหาร

คอร์สอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

จป.เทคนิค

คอร์สอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค

คปอ อินเฮ้าส์

คปอ.

คอร์สอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

คปอ. หมายถึงอะไร

คปอ. ย่อมากจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

 

หมายถึง กลุ่มคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยจะมาจากการเลือกตั้ง จากนายจ้าง และลูกจ้าง ในสัดส่วนต่างๆตามจำนวนพนักงานในองค์กร

คปอ คือใคร
ตาราง สัดส่วนการแต่งตั้ง คปอ ตามกฎกระทรวง จป.com

องค์กรต้องมีจำนวน คปอ กี่คน

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัยฯในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนดเริ่มตั้งแต่มี 5 คน ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานทั้งหมดขององค์กรด้วย

 

 • พนักงาน 50-99 คน ต้องมีคปอ ไม่น้อยกว่า 5 คน
 • พนักงาน 100-499 คน ต้องมีไม่น้อยกว่า 7 คน
 • พนักงาน 500 คนขึ้นไป ต้องมีไม่น้อยกว่า 11 คน

ซึ่งจำนวนคนที่กำหนดจะแบ่งออกเป็นตำแหน่งในคณะกรรมการอีก 4 ตำแหน่งคือ ประธานกรรมการ, กรรมการความปลอดภัย, กรรมการความปลอดภัย, กรรมการและเลขนุการ มีจำนวนตามสรุปตามตาราง

องค์กรควรเลือก อบรม แบบไหน

รูปแบบจัดการเรียนมักจะมีให้เลือก 2 แบบคือ คปอ อินเฮ้าส์ และบุคคลทั่วไปซึ่งมีความเหมาะสมตามความต้องการขององค์แตกต่างกันไป มีข้อเปรียบเทียบดังนี

1. แบบอินเฮ้าส์ :

เป็นการจัดอบรมที่ผู้ให้บริการจะเดินทางไปสอนถึงสถานที่ เหมาะกับองค์กรที่ต้องการอบรมพนักงานเป็นจำนวนมาก มีสถานที่พร้อมในการจัดอบรม และสถานที่ตั้งองค์กรเดินทางเข้าถึงยาก

2. แบบบุคคลทั่วไป :

เป็นการจัดอบรมที่ผู้อบรมต้องเดินทางมาเรียนที่ศูนย์ด้วยตนเอง โดยต้องจองวันลงทะเบียนตามที่ศูนย์ฝึกเปิดสอน เหมาะกับการที่ต้องการส่งพนักงานเข้าอบรมจำนวนน้อย 

การเป็น คปอ. มืออาชีพในยุค 2024

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในการทำงานของเรามากขึ้น เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและความรวดเร็วของข้อมูลต่างๆ

 

ทำให้ในงานตำแหน่ง คปอ เองก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถทันต่อสถานการณ์ความปลอดภัยในการทำงานของคนในบริษัท และการเข้าถึงของทุกคนได้ง่ายยิ่งขึ้น มีตัวอย่างการนำไปใช้ได้ในปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติมทางด้านล่างนี้

ภาพบรรยากาศอบรมจริง

ภาพจัดอบรม คปอ ปี 2566-2567

ข้อมูลที่มีประโยชน์

บัญชีท้ายกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

บัญชี 1

 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
 7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
 9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
 16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
 19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
 20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
 23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
 24. อุตสาหกรรมของเล่น
 25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
 27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
 28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
 29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
 31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 32. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 34. อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
 38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
 39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
 45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
 46. โรงพยาบาล
 47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
 49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก

บัญชี 3

 1. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 2. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 4. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 5. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 6. โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละคร
 7. สวนพฤกษศาสตร์
 8. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
 9. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 1. เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน
 2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม
 3. มีหนังสือแต่งตั้ง หรือ หนังสือรับรองตำแหน่ง หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

 1. เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงาน
 2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม
 3. มีหนังสือแต่งตั้ง หรือ หนังสือรับรองตำแหน่ง หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 2. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานและผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
 3. เป็น หรือ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2540

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

 1. เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน
 2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมผ่านหลักสูตรเรียบร้อย แล้วนายจ้างต้องทำรายงานผลการอบรมต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยเอกสารที่ใช้คือ

โปรโมชั่นอบรม จป คปอ ลด 50%

เรียนรู้การปฏิบัติงานตริงของคปอ. และจป. ระดับหัวหน้างาน บริหาร พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังจบการอบรม ลงทะเบียนจองวันนี้ลดทันที 50%

ติดต่อ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

T. (064) 958 7451

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by จป.com