ติดต่อ (Contact Us)

จป.com

jorpordotcom@gmail.com

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (ออฟฟิศ ปทุมธานี) 

ที่อยู่ 98/16 หมู่ 18 ถนนเชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (TU dome plaza ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) ชั้น 3

จป.com

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมเลขที่ จป. 63 – 010